PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Check social media

PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1
NIP: 888-000-41-28
Regon: 910010072
KRS: 0000468224

tel: 054 237-66-66 fax: 54 237 66 99

Biuro handlowe:
ania@pakpoland.pl – zapytania, oferty, zamówienia
firma@pakpoland.pl

tel. 54 237 66 70        fax: 54 237 66 99

Zarząd firmy:
pl@pakpoland.pl
szef@pakpoland.pl – Prezes zarządu
marta@pakpoland.pl – Z-ca Prezesa ds. Organizacji i Rozwoju
biuro@pakpoland.pl

Akwizycja:
violetta@pakpoland.pl – akwizycja

Do you have questions ? Fill form below or call.

Name and surname (required)

Email adress (required)

Subject

Message