PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Folia ekologiczna – biodegradowalna

Folia ekologiczna biodegradowalna – taśmy, rękawy, półrękawy.

Folia ekologiczna produkowana jest w naszej firmie w oparciu o najlepsze surowce renomowanych firm. Ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, handlu, szkołach, szpitalach, gminach, gospodarstwach domowych i wszędzie tam gdzie opakowanie powinno ulec samoistnemu rozkładowi w środowisku naturalnym. Folia biodegradowalna produkowana w naszej firmie nadaje się również do kompostowania.

Ekologiczna folia biodegradowalna jest zgodna z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 171 p.1225)
 2. Rozporządzenia MZ z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych.
 3. Rozporządzenia Komisji WE nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku
 4. Dyrektywy UE 94/62/EC; CR 13695-1:2000; PN-EN ISO 4892-2
 5. Firma od lat posiada własne logo opakowania biodegradowalnego, które może być umieszczone na opakowaniu wg życzenia Odbiorcy.
 • Znakomita większość tworzyw wytwarzana jest ze źródeł nieodnawialnych, a więc z ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla.
 • Wyroby z tworzyw sztucznych można poddawać recyklingowi powodując w ten sposób odzysk surowców i ograniczenie ich rynkowej podaży.
 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628) definiuje recykling jako odzysk który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w wyniku procesu produkcyjnego w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym.
 • Zasadą działania recyklingu jest więc maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Jest to jeden ze sposobów ograniczania surowców naturalnych do wytwarzania materiałów głównie opakowaniowych. Istnieje cały przemysł recyklingu – odzyskiwania surowców z odpadów i tworzyw dzięki któremu firmy komunalne prowadzą sortownie odpadów i handel nimi, zaś setki firm przetwórczych produkuje z tych odpadów rynkowe wyroby użytkowe o bardzo dobrych właściwościach użytkowych.
 • Wyrobów produkowanych z odzyskanych surowców nie powinno się stosować do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Tworzywa sztuczne stanowią grupę materiałów otrzymywanych w wyniku połączenia polimerów ze związkami pomocniczymi jak: pigmenty, wypełniacze, plastyfikatory, stabilizatory i wiele innych. Dodatki te modyfikują właściwości tworzyw nadając im odpowiednie zmodyfikowane właściwości użytkowe, co pozwala na szersze stosowanie danego polimeru.
 • Tworzywa sztuczne od lat zastępują wiele tradycyjnych materiałów takich jak: papier, szkło, drewno a nawet metale, bawełnę, gumę i wiele innych.
 • Główne atuty i właściwości tworzyw to: niska ich cena, ciężar, obojętność na rozcieńczalniki, kwasy, brak toksyczności a także odporność na biodegradacje i rozkład mikrobiologiczny. Powołane wyżej właściwości tworzyw a także świadomość społeczeństw paradoksalnie sprawiły, że dzisiaj tworzywa są nieodłącznym elementem życia ludzi na ziemi ale również globalnym problemem ekologicznym.
 • Od dawna są prowadzone badania nad produkcją tworzyw biodegradowalnych, które ulegałyby rozkładowi w środowisku naturalnym. Dąży się do tego, aby tworzywa sztuczne opakowaniowe wytwarzane były z polimerów ulegających fotodegradacji lub i biodegradacji. Największe osiągnięcia w zakresie badań jak i produkcji tworzyw biodegradowalnych ma Ameryka Północna.
 • Tworzywa biodegradowalne pozwalają na utylizację zużytych i zbędnych wyrobów – odpadów poprzez ich kompostowanie. Tworzywa takie ulegają niemal całkowitemu rozkładowi w środowisku naturalnym.
 • Degradacja następuje w kilku etapach:
 • Mechaniczne rozdrobnienie tworzyw (folii, opakowań) prowadzi do rozerwania łańcucha polimeru na krótkie fragmenty zmniejszając jego masę cząsteczkową i liczbę rozgałęzień, przez co staje się on bardziej dostępny dla ataku mikroorganizmów.
 • Fotodegradacja najogólniej ujmując polega na działaniu promieniowania ultrafioletowego – światła słonecznego na tworzywa sztuczne, które absorbują to promieniowanie powodując degradację tworzyw poprzez pękanie, kruszenie i rozpad łańcuchów molekularnych.
 • Część tworzyw – polietylenów jest jednak stabilizowanych specjalnymi modyfikatorami UV dla zahamowania rozpadu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych, aby nadać im większą odporność na działanie promieni UV, np. przy produkcji folii ogrodniczych lub opakowanych wyrobów wystawianych na działanie promieni słonecznych.
 • Biodegradacja to w uproszczeniu proces rozkładu tworzywa następujący w sposób naturalny pod wpływem działania mikroorganizmów i enzymów.
 • Enzymy są to białka o właściwościach katalitycznych, wytwarzanych przez żywe organizmy i procesy fermentacyjne.
 • Właściwy proces biodegradacyjny przebiega w wyniku kolonizacji powierzchni polimeru przez grzyby mikroskopowe i bakterie. W sprzyjających warunkach dla ich rozwoju w obecności tlenu i wilgoci w odpowiedniej temperaturze mikroorganizmy wydzielają zewnątrzkomórkowe enzymy inicjujące proces depolimeryzacji.
 • Pojęcie oxo-degradacja oznacza, że degradacji ulegają tworzywa w środowisku naturalnym bez udziału mikroorganizmów jedynie pod wpływem światła, tlenu i temperatury.
 • Ostatnim etapem wyżej opisanych procesów degradacyjnych tworzyw jest rozkład pozostałego w ziemi proszku na CO2 i wodę.
 • Polietyleny generalnie są dość odporne na działanie bakterii i grzybów, a więc trudno rozkładalne biologicznie.
 • Biodegradacja polietylenu wymaga więc działania wielu czynników takich jak temperatura, promienie UV, woda i tlen, które powodują rozkład tego tworzywa.
 • Dla przyspieszenia biodegradacji, polietylen miesza się ze związkami organicznymi rozkładalnymi mikrobiologicznie.
 • Najpopularniejszym dodatkiem organicznym do tworzyw sztucznych jest skrobia powodująca zaczyn procesu biodegradacji.
 • Należy zauważyć, że folia biodegradowalna wymaga rozważnego używania szczególnie do pakowania żywności. Nie powinna stanowić głównego celu w procesie utylizacji i wykorzystywania odpadów. Możliwa jest również sytuacja gdy mikroorganizmy żerujące na folii biodegradowalnej będą przenikać – migrować z komponentów rozkładalnych opakowań do żywności.
 • Opakowanie zaś powinno nade wszystko zabezpieczać produkt spożywczy także w sensie biologicznym a nie przyspieszać czy wzmacniać te procesy.
 • Trzeba zakładać, że w najbliższej przyszłości produkcja tworzyw biodegradowalnych będzie rozwijana i udoskonalana technologicznie.
 • Polimery zapewne będą modyfikowane w kierunku polepszenia ich właściwości użytkowych.
 • Odbiorcami wyrobów z tworzyw ulegających biodegradacji jest przemysł rolny i ogrodniczy, ze względu na niższe koszty kompostowania, a także w szerszym znaczeniu przemysł przetwórczy i komunalny.
 • Coraz więcej gmin używa worków i wyrobów opakowaniowych biodegradowalnych do odpadów komunalnych a także dla psich odchodów, zbierania liści, pakowania trawy i o podobnym przeznaczeniu.
 • Rozwija się również rynek opakowań biodegradowalnych do pakowania wyrobów spożywczych (opakowań warzyw, owoców).
 • Siatki, worki, torby foliowe biodegradowalne w palcówkach handlowych to dzisiaj powszechne i modne zjawisko społeczne i rynkowe.

  oferta3