PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Tkanina górnicza niepalna i antystatyczna do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego

Tkanina powlekana niepalna i antystatyczna do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego, w szczególności w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych 
Tkaniny wentylacyjne przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem spełniają wymagane warunki techniczne i użytkowe w szczególności określone w aktach prawnych[1].

ZASTOSOWANIE – w wielu branżach i przemysłach, w szczególności:

Górnictwo:

 • Tkanina lutniowa, wentylacyjna, włóknina powlekana, folia lub włóknina podsadzkowa, folia wentylacyjna, tkanina ognioodporna i antystatyczna, folie górnicze, wykonywanie tam, przegród i przesłon wentylacyjnych i zaporowych uszczelniających, wykładanie ociosów w celach izolacyjnych, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Elektronika i Technika:

 • Tkanina powlekana o właściwościach antystatycznych dedykowana jest w szczególności, do pakowania urządzeń elektronicznych i ich elementów lub elektroniki motoryzacyjnej.
 • Tkaniny powlekane niepalną warstwą polimerową mogą być stosowane w szczególności jako kurtyny do wyznaczania stref zagrożenia pożarowego, prowadzenia prac remontowych, spawalniczych, a także do zabezpieczenia (osłonięcia) rusztowań wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Przemysł budowlany:

 • Tkaniny powlekane o właściwościach niepalnych mogą być stosowane do ochrony konstrukcji dachu jak również izolacji przed wilgocią. Folia paroizolacyjna powlekana trójwarstwowa jest niezwykle wytrzymała może być stosowana w budownictwie do wspomagania izolacji i jej podtrzymywania. Stanowi również izolację i zabezpieczenie przed wiatrem i hałasem.
 • Folie i tkaniny dachowe, folie i tkaniny powlekane podsadzkowe, warstwy paroprzepuszczalne w pokryciach dachowych i konstrukcjach ścian, folie i tkaniny powlekane izolacyjne…
 • Wygradzanie miejsc prowadzenia robót zagrożonych pożarem lub wybuchem (zakłady chemiczne, stacje benzynowe, paliwowe…).

Przemysł motoryzacyjny, meblarski:

 • Tkaniny i włókniny powlekane substancją polimerową o właściwościach niepalnych lub antystatycznych mogą być stosowane jako elementy tapicerskie, wykańczania wnętrz pojazdów, wykładziny, powłoki okryciowe lub plandeki, do wykładania kontenerów zabezpieczających produkty przemysłu motoryzacyjnego lub elektroniki motoryzacyjnej.

Przemysł poligraficzny: materiały laminowane i powlekane.

Przemysł rolno spożywczy:

 • Zastosowanie w branży pieczarkarskiej, maty do podłoża pod uprawę pieczarek, osłony szklarniowe…

Tkanina górnicza – przeznaczona jest przeznaczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem, pożarem, w szczególności przy pracach związanych z uszczelnianiem, wentylacją, przegrodami i kanałami wentylacyjnymi.

Tkanina górnicza – może być stosowana do kontaktu ze środkami chemicznymi także żrącymi (kwasy i zasady) oraz mineralnymi, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne – jest wobec wymienionych substancji obojętna.

Tkanina górnicza – może być stosowana do produkcji rękawów i worków, w tym również typu big – bag, a także do zabezpieczeń ochronnych lub jako materiał opakowaniowy.

Tkanina górnicza – może być mocowana do elementów metalowych, drewnianych, plastikowych i innych w dowolny sposób, bez potrzeby jej uziemiania.

Tkaninę powlekaną uzyskuje się w naszej firmie poprzez jedno lub dwustronne pokrycie materiału bazowego np. włókniny, dzianiny, tkaniny itp. materiałów warstwami odpowiedniej kompozycji polimerowej, której głównym składnikiem jest LDPE.

Proces ten pozwala na uzyskanie wyrobu o szczególnych właściwościach fizykochemicznych i technicznych, dzięki czemu może być stosowany także w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego. Folia i tkaniny powlekane mogą mieć odpowiednio modyfikowane powierzchnie w szczególności pod względem oporności powierzchniowej, starzenia, wytrzymałości na ścieranie, rozrywanie, wydłużanie, elastyczności, odporności na wodę, ogień, promieniowanie UV, sole, kwasy, zasady itd.

Niskie opory przepływu dzięki gładkości powierzchni tego produktu pozwalają na stosowanie go do tłoczenia mediów w tym płynów lub powietrza także w podziemnych wyrobiskach górniczych do wykonywania lutni.

Folie i tkaniny powlekane mogą być stosowane w różnych konfiguracjach, jako: rękawy lub taśmy, mogą być również drukowane, zgrzewane, szyte lub klejone.
Ewentualne zabrudzenia łatwo zmywać wodą w temp. do 400C.

 • Szerokość tkanin i włóknin powlekanych: od 150 – 200 cm, z możliwością konfekcjonowania np. na dowolne szerokości: 50, 100, 120, 150, 165cm.
 • Grubość włóknin powlekanych: od 0,2 – 1mm.
 • Ciężar rolki włókniny powlekanej: tkanina i włóknina powlekana może być wytwarzana o dowolnej długości na rolce i ciężarze rolki uzgodnionym z Odbiorcą.
 • Deklarowane właściwości odnośnie antystatyczności lub niepalności produktów są permanentne (trwałe).
 • Rezystancja powierzchniowa uzgodniona z Odbiorcą, w zależności od przeznaczenia produktu.
 • Rezystancja powierzchniowa dla wyrobów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub w podziemnych wyrobiskach górniczych: <1*109
 • Indeks tlenowy > 28%, czas palenia i żarzenia: 0 sek.
 • Produkt nie zawiera klejów, rozcieńczalników, metali ciężkich, jest wodoodporny i nadaje się do recyclingu.
 • Produkt może być wprowadzany do obrotu – w tym stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – na podstawie uzyskanego przez Producenta Certyfikatu na znak bezpieczeństwa B wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną.
 • Wyroby posiadają również Deklarację Zgodności Producenta, a także świadectwo jakości potwierdzające jakość i właściwości produktu.

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011, nr 163, poz. 981; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2006, nr 124, poz. 863; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2002.139.1169, ze zm., Dz.U.2010, nr 126, poz. 855, w szczególności § 216 u. 1, §  360.