PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Torby worki foliowe biodegradowalne i kompostowalne

Torby i worki foliowe ekologiczne biodegradowalne lub kompostowalne (LDPE i HDPE)

Współczesna nauka pozwala już rozwiązywać problemy wyrzucanych odpadów z tworzyw sztucznych do środowiska (ziemi i wody). Sprawia, że odpady stanowiące do tej pory problem ekologiczny stają się pożyteczną materią dla tego środowiska, przekształcającą się naturalnie w biomasę (glebę o wartości odżywczej) i biogaz (CO2 w warunkach tlenowych, i metan w warunkach beztlenowych).
Worki i torby produkowane z naszej folii mogą być stosowane do pakowania produktów spożywczych!
Folia ekologiczna biodegradowalna i kompostowalna oraz torby i worki foliowe z niej wytwarzane ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. W całości nadają się do recyklingu i mogą być przetwarzane z odpadami organicznymi w kompostowniach.
Ideą tej innowacji ekologicznej jest naturalna destrukcja odpadów plastikowych wyrzucanych na składowiskach odpadów lub wysypiskach, gdzie istnieją najlepsze i naturalne warunki do kolonizowania drobnoustrojów na produktach plastikowych traktujących je jako własne pożywienie.
Nasze produkty ekologiczne wykonane są na bazie materiału biodegradowalnego, w 100% wykonanego z materii organicznej (żywej – zwierzęcej lub roślinnej) zmieszanej z właściwym koncentratem żywicy nośnej.
Proces biodegradacji rozpoczyna się, gdy opakowanie plastikowe zostaje umieszczone w  środowisku naturalnym, w otoczeniu drobnoustrojów, które przyciągają i kolonizują plastik na jego powierzchni.
Testy laboratoryjne naszego produktu wykazywały 95,5% biodegradacji w zaledwie 136 dni.
Cały proces biodegradacji trwa od roku do 5 lat i najlepiej przebiega na składowiskach odpadów (wysypiskach), obiektach morskich lub kompostowaniach, ze względu na to, że zależny jest głównie od ilości drobnoustrojów obecnych (żyjących) w glebie lub wodzie.
Plastik ulega zmianom molekularnym, a końcowym rezultatem procesu biodegradacji jest biomasa, biogaz lub metan mogący stanowić źródło czystej energii
Biodegradacja tworzyw i ich kompostowanie mogą wpłynąć na pozytywną zmianę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie odpadów z tworzyw sztucznych zalegających na składowiskach. Pozyskany w ten sposób kompost może być wykorzystany m.in. w rolnictwie jako nawóz lub materiał do rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych.
Folia biodegradowalna a także worki i torby foliowe wytwarzane w przedsiębiorstwie Pakpoland Sp. z o.o. nie zawierają metali ciężkich, które migrują do pakowanego produktu i z tego względu mogą być również stosowane do pakowania żywności, co oznacza, że spełniają także kryteria Rozporządzenia Komisji (WE), nr 10/2011 jak również Dyrektywy 94/62/WE (opakowania).
 • Produkujemy worki i torby foliowe o szerokości: od 8 – 130 cm i grubości: LDPE od 0,02 – 0,15 mm (20µ – 150µ), HDPE od 0,007 mm (7µ).
 • Torby i worki foliowe mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i handlu, w przemyśle lekkim, budownictwie i niemal w każdej gałęzi gospodarki jak również w gospodarstwach domowych. Mogą być stosowane do pakowania jednostkowego i zbiorczego produktów zbożowych i mącznych, pieczywa, ciasta, owoców i warzyw, kanapek, sera, pasztetu, mięsa, drobiu, ryb, wyrobów garmażeryjnych, cukierniczych i innych).
 • Worki i torby foliowe stanowią bardzo dobre zabezpieczenie sanitarne a także służą do pakowania i zabezpieczania produktów przed kurzem, wilgocią, wpływem warunków atmosferycznych i środowiskowych. Opakowania foliowe są powszechnie stosowane ze względu na ich uniwersalność, funkcjonalność, wytrzymałość, trwałość i koszty. Nadają opakowaniu efektywny i estetyczny wygląd, zabezpieczają przed otwarciem, wzmacniają całość opakowania.
 • Opakowania możemy wykonywać z folii biodegradowalnych szczególnie polecanych w rolnictwie, gospodarstwach ogrodniczych i domowych. Mogą i powinny być one stosowane wszędzie tam gdzie odpady wraz z opakowaniem rozkładają się w środowisku naturalnym samoistnie, pod wpływem światła, wilgoci, temperatury i działania mikroorganizmów. Przeznaczeniem dla worków biodegradowalnych mogą mieć zastosowanie m.in. jako worki na śmieci, liście, ścięte trawy, psie odchody, worki na odpady komunalne i in. Opakowania biodegradowalne (oxybiodegradowalne) mogą ułatwić składowanie odpadów na wysypiskach a także rozwiązywać problemy związane z zaleganiem tych odpadów w środowisku naturalnym.
 • Opakowania z folii LDPE charakteryzują się dużą miękkością i przeźroczystością. Mogą być barwione na dowolny kolor, a także produkowane z folii jednowarstwowej lub wielowarstwowej (dwuwarstwowe) z nadrukiem lub bez.
 • Na życzenie Odbiorcy możemy wykonać mikroperforacje powodującą możliwość odprowadzania powietrza, wilgoci, pary wodnej, czy odpowietrzenia. Torby i worki foliowe mogą być również wykonywane z folii modyfikowanych w celu nadania im oczekiwanych bądź żądanych właściwości takich jak:
 • Odporność na promieniowanie słoneczne UV,
 • Poślizg i połysk,
 • Odporność na niskie temperatury dla zastosowań między innymi w chłodniach zamrażających mięso, warzywa i owoce. Obniżanie temperatury zgrzewania przy pakowaniu materiałów łatwopalnych zwiększa bezpieczeństwo produkcji pod względem pożarowym, a ponadto obniża zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania maszyn pakujących – tuneli obkurczających.
 • Odporność mikrobiologiczna (folie bakteriobójcze). Opakowania wykonane z folii bakteriobójczych powodują, że produkt staje się bardziej odporny jest na rozwój bakterii, grzybów i pleśni, co ma duże znaczenie w pakowaniu i przechowywaniu produktów spożywczych. Opakowania wykonane z folii bakteriobójczych poprawiają właściwości wyrobu przedłużając znacznie termin przydatności do spożycia między innymi mięsa, ryb, serów, owoców i warzyw itp. wyrobów spożywczych.
 • Zwiększoną antystatyczność lub niepalność. Torby i worki foliowe antystatyczne lub niepalne mogą być używane do pakowania substancji łatwopalnych, rozcieńczalników, materiałów wybuchowych, substancji pylistych posiadających właściwości łatwopalne, materiałów fotograficznych i innych wyrobów światłoczułych, a także mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem, głównie w górnictwie.
 • Opakowania foliowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej pozwalają na znaczne oszczędności. Opakowania wykonane z folii modyfikowanej w kierunku zwiększenia ich wytrzymałości pozwalają na zapakowanie więcej towarów tą samą masą folii.
 • Realizujemy indywidualne życzenia Odbiorców określające wymagania co do poślizgu warstw folii, bowiem możemy wykonać opakowania, które będą posiadały inne cechy z każdej strony, np. jedna strona będzie zabarwiona na kolor biały a druga zupełnie inny wg potrzeb, lub jedna strona będzie śliska, a druga tępa.

Zalecenia i właściwości:

 • Przechowywanie toreb i worków foliowych: torby i worki należy przechowywać – magazynować w suchym i chłodnym miejscu najlepiej w odległości co najmniej 1m. od urządzeń grzewczych.
 • Wysokość składowania na palecie nie powinna przekraczać 1,5m
 • Torby i worki pakowane są wg odrębnych uzgodnień z Odbiorcą.
 • Posiadamy atest PZH dopuszczający nasze wyroby do pakowania jednostkowego żywności, produktów rolno – spożywczych i spożywczych.
 • Zgrzewalność w temperaturach: 160 – 240oC.
 • Odporność na niskie temperatury do -40oC
 • Dobór najlepszego rozwiązania
 • Torby i worki foliowe z polietylenu LDPE łatwo podają się recyklingowi.
 • Możliwa jest również perforacja: wg uzgodnień z Odbiorcą.

Chętnie służymy radą i fachową pomocą w doborze najlepszego rozwiązania

Zapraszamy także do obejrzenia procesu produkcji worków foliowych w naszej firmie:

oferta13