Taśma oznaczeniowa i ostrzegawcza


Taśma ostrzegawcza

 • Taśma oznaczeniowa ze względu na swoją trwałość co do właściwości fizycznych i organoleptycznych służy do oznaczania kabli, przewodów i rurociągów usytuowanych w ziemi.
 • Przykład:
  Kable telekomunikacyjne po ułożeniu w ziemi i częściowym ich zasypaniu przykryte są kolorową taśmą najczęściej o szerokości 20 cm o barwie żółtej w celu ułatwienia późniejszej lokalizacji tego kabla w ziemi. Oznaczanie ma jeszcze jedno ważne zadanie ze względu na bezpieczeństwo. W trakcie robót ziemnych pracownik dokonujący takich prac wcześniej ma informację, że 20 cm niżej ułożone są instalacje i po kolorze folii wie jakiego rodzaju to jest sieć.
 • Kolory taśm najczęściej wykorzystywane do oznaczania kabli:
  – niebieski – dla kabli energetycznych niskiego napięcia,
  – czerwony – dla kabli energetycznych wysokiego napięcia,
  – żółty – dla kabli telekomunikacyjnych.
 • Taśmy oznaczeniowe mogą dodatkowo zawierać nadruk ostrzegwaczy np. "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY".
 • Taśmy mogą być modyfikowane dodatkami metalizującymi i magnetycznymi co umożliwia wyrywanie wykrywaczami metali.

Taśma foliowa biało-czerwona ostrzegawcza

 • Taśma ostrzegawcza biało-czerwona ma zastosowanie wszędzie tam gdzie czasowo trzeba oznaczyć dany teren przed wchodzeniem osób niepowołanych.
 • Przykłady zastosowań:
  – miejsca robót drogowych,
  – roboty ziemne,
  – prace wykopaliskowe,
  – miejsca publiczne z ograniczonym dostępem.
 • Taśma ostrzegawcza najczęściej jest zadrukowana w białe i czerwone ukośne pasy.
 • Możliwość nadruku dowolnych tekstów ostrzegawczych.
 • Kolor taśmy i tekst ostrzegawczy wykonujemy wg potrzeb Odbiorcy.