PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Folia bakteriobójcza opakowaniowa

Folia bakteriobójcza

Produkowana z udziałem nanosrebra stanowi ochronę produktów przed rozwojem bakterii, grzybów i pleśni – przedłuża świeżość pakowanego mięsa, chleba, owoców, warzywa i innych produktów spożywczych.

(rękawy, taśmy, półrękawy – torebki, worki, folia)

 • Zastosowanie wyrobów z folii bakteriobójczych lub opakowań z dodatkiem nano-srebra ma nieograniczone zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, usługach, gospodarstwach domowych (produkcja zabawek, farb, kosmetyków, wykładzin podłogowych również w przemyśle motoryzacyjnym tapicerka, wykładziny itd.). Bakteriobójcze nano-srebro można również stosować w urządzeniach i wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych, szpitalnych, lekarskich, a nawet w przedmiotach życia codziennego (klawiatura komputerowa, klamki drzwi w miejscach) gdzie wymagana jest sterylność lub czystość biologiczna.
 • Inne zastosowanie folii bakteriobójczej to produkcja odzieży osobistej, odzieży w szpitalach, przychodniach, gabinetach dentystycznych i kosmetycznych, fizykoterapeutycznych, a także w salonach fryzjerskich.
 • Nano-srebro w opakowaniach może więc przeciwdziałać namnażaniu się bakterii, grzybów i pleśni tym samym przedłużać świeżość takich wyrobów jak: mięso, chleb, owoce, warzywa i szereg innych produktów spożywczych.
 • Świeże pieczywo, warzywa i owoce są oczywiście najlepsze i najzdrowsze do spożycia zaraz po ich wyprodukowaniu, jednakże w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych i logistycznych wymagających transportu, magazynowania i sprzedaży w dużych palcówkach handlowych uniemożliwia wręcz ich sprzedaż w stanie wysokiej świeżości. Srebro w odpowiedniej postaci może być w procesie technologicznym wprowadzone do materiału granulatu, folii czy też innych przedmiotów użytkowych, których powierzchnia będzie miała właściwości bakteriobójcze.
 • Jan Hupka, prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Politechniki Gdańskiej z Katedry Technologii Chemicznej PG zauważył, że Europa średniowieczna dotykana była różnymi epidemiami, jednakże często choroby omijały arystokrację, która używała srebrnych sztućców i naczyń. Dowiedziono, że przedmioty zawierające nano-srebro posiadają właściwości bakteriobójcze.
 • Świadomość zagrożeń ze strony bakterii, wirusów, grzybów i pleśni jest dziś bardzo duża w społeczeństwach, dlatego też możliwość uzyskania materiałów opakowaniowych o właściwościach antybakteryjnych i przeciw grzybiczych jest bardzo ważnym elementem w podejmowaniu produkcji bakteriobójczych opakowań.
 • Mimo postępu i przestrzeganiu zasad higieny w życiu codziennym ciągle niestety występują problemy z drobnoustrojami zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt. Nanotechnologia pozwala na ograniczenie szkodliwych działań bakterii, grzybów i pleśni odpowiedzialnych m.in. za infekcje, choroby, nieprzyjemny zapach potu, psującej się żywności.
 • Nanotechnologia to zupełnie nowa dziedzina nauki XXI wieku. Erica Drexlera uznaje się za twórcę nanotechnologii, który jako pierwszy użył tego terminu w połowie lat 80 XX wieku. Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla z 1959 roku w dziedzinie fizyki również uznawany jest za pioniera tej technologii. Nanotechnologia zajmuje się obiektami o rozmiarach w granicach od 1 do 100 nm, zaś 1 nm to jedna miliardowa część metra lub 1 mm podzielony na milion części. Najmniejsza znana człowiekowi bakteria ma 200 nm. długości, zaś ludzki włos ma średnicę 80 000 nm.. Nanocząstki mają w stosunku do swojej wielkości, bardzo silnie rozwiniętą powierzchnię, co sprawia, że są bardzo reaktywne, co w opisywanym przypadku zwiększa ich właściwości, zabójcze dla bakterii, wirusów czy grzybów.
 • Nasza firma w 2007 roku podjęła się produkcji folii bakteriobójczych przy współpracy z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, w wyniku której powstało opracowanie, którego skrót prezentujemy niżej. W ramach prac naukowo – badawczych wytworzono granulat polietylenowy z udziałem nanokompozytów biostatycznych a także wytłaczano folie o parametrach odpowiadających wymaganiom dla przemysłu mięsnego. Próby technologiczne wykonano w naszej firmie poprzez przygotowanie i wytłoczenie granulatu z dodatkiem nanokompozytu srebra i mieszanki pozostałych składników folii. Składniki wytłoczono w postaci granulatu na wytłaczarce dwuślimakowej ze ślimakami współbieżnymi w temperaturach 180 – 200 °C. Otrzymano granulat z nanocząstkami Ag o masowym wskaźniku szybkości płynięcia (MFR) (190 °C, 2,16 kg) – 2,1 g/10 min i gęstości – 0,941 g/cm3. Folię wytworzono techniką wytłaczania z rozdmuchem Wytworzoną folię poddano badaniom wytrzymałościowym i uzyskano pozytywne wyniki fizykomechaniczne folii z nanocząstkami Ag. Wytworzona folia cechowała się małym rozrzutem grubości (pojedyncze pomiary od 0,018 do 0,022 mm) – tolerancja grubości nie przekraczała 10 %, co przy tak małej grubości średniej (0,020 mm) jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o dobrze prowadzonym procesie wytłaczania. Wytworzona folia spełnia wymagania fizykochemiczne określone w normie PN-C-89258-2:1997 Tworzywa sztuczne – Folie opakowaniowe – Folia z polietylenu małej gęstości, a także spełnia wymagania wytrzymałościowe normy PN-C- 89258:1997.
 • Wygląd zewnętrzny folii oceniono jako prawidłowy – dodatki nieorganiczne (nanocząstki srebra i biel tytanowa zostały prawidłowo zdyspergowane w mieszance polietylenowej – nie są widoczne smugi o większej koncentracji bieli i nanocząstek srebra.
 • Uznano za celowe wprowadzenie do produkcji technologię wytwarzania koncentratów środków biostatycznych oraz folii polietylenowych o właściwościach biostatycznych w firmie Pakpoland Sp. z o.o.

Chętnie służymy radą i fachową pomocą w doborze najlepszego rozwiązania