folia-bakteriobojcza-2

Folia bakteriobójcza

Folia bakteriobójcza produkowana z udziałem nanosrebra.

Najważniejsze cechy

  • Nano-srebro w opakowaniach przeciwdziała namnażaniu się bakterii, grzybów i pleśni, tym samym przedłuża świeżość takich wyrobów jak: mięso, chleb, owoce, warzywa i szereg innych produktów spożywczych.
  • Inne zastosowanie folii bakteriobójczej to produkcja odzieży osobistej, do użytku w szpitalach, przychodniach, gabinetach dentystycznych i kosmetycznych, fizykoterapeutycznych, a także w salonach fryzjerskich.

Folia produkowana jest w postaci:

folia-bakteriobojcza-1

Nasza firma w 2007 roku podjęła się produkcji folii bakteriobójczych przy współpracy z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, w wyniku której powstało opracowanie, którego skrót prezentujemy niżej.

W ramach prac naukowo – badawczych wytworzono granulat polietylenowy z udziałem nanokompozytów biostatycznych a także wytłaczano folie o parametrach odpowiadających wymaganiom dla przemysłu mięsnego. Próby technologiczne wykonano w naszej firmie poprzez przygotowanie i wytłoczenie granulatu z dodatkiem nanokompozytu srebra i mieszanki pozostałych składników folii. Składniki wytłoczono w postaci granulatu na wytłaczarce dwuślimakowej ze ślimakami współbieżnymi w temperaturach 180–200°C. Otrzymano granulat z nanocząstkami Ag o masowym wskaźniku szybkości płynięcia (MFR) (190°C, 2,16 kg) – 2,1 g/10 min i gęstości – 0,941 g/cm3. Folię wytworzono techniką wytłaczania z rozdmuchem. Wytworzoną folię poddano badaniom wytrzymałościowym i uzyskano pozytywne wyniki fizykomechaniczne folii z nanocząstkami Ag. Wytworzona folia cechowała się małym rozrzutem grubości (pojedyncze pomiary od 0,018 do 0,022 mm) – tolerancja grubości nie przekraczała 10%, co przy tak małej grubości średniej (0,020 mm) jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o dobrze prowadzonym procesie wytłaczania. Wytworzona folia spełnia wymagania fizykochemiczne określone w normie PN-C-89258-2:1997 Tworzywa sztuczne – Folie opakowaniowe – Folia z polietylenu małej gęstości, a także spełnia wymagania wytrzymałościowe normy PN-C-89258:1997.

Wygląd zewnętrzny folii oceniono jako prawidłowy – dodatki nieorganiczne (nanocząstki srebra i biel tytanowa) zostały prawidłowo zdyspergowane w mieszance polietylenowej – nie są widoczne smugi o większej koncentracji bieli i nanocząstek srebra.

Uznano za celowe wprowadzenie do produkcji technologię wytwarzania koncentratów środków biostatycznych oraz folii polietylenowych o właściwościach biostatycznych w firmie Pakpoland Sp. z o.o.