tkanina-gornicza-niepalna-i-antystatyczna-1

Tkanina górnicza niepalna i antystatyczna

Tkanina powlekana niepalna i antystatyczna przeznaczona jest do stosowania głównie w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego, w szczególności w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Tkanina powlekana uzyskiwana jest poprzez jedno- lub dwustronne pokrycie materiału bazowego np. włókniny, dzianiny, tkaniny itp. materiałów warstwami odpowiedniej kompozycji polimerowej, której głównym składnikiem jest LDPE. Proces ten pozwala na uzyskanie wyrobu o szczególnych właściwościach fizykochemicznych i technicznych, który może być dzięki temu stosowany także w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego.

Najważniejsze cechy

 • Permanentna niepalność
 • Permanentne właściwości antystatyczne
 • Może być stosowana do kontaktu ze środkami chemicznymi także żrącymi (kwasy i zasady) oraz mineralnymi, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne – jest wobec wymienionych substancji obojętna.
 • Może być mocowana do elementów metalowych, drewnianych, plastikowych i innych w dowolny sposób, bez potrzeby jej uziemiania.
 • Możliwość modyfikowania powierzchni pod względem:
  – oporności powierzchniowej.
  – starzenia.
  – wytrzymałości na ścieranie, rozrywanie, wydłużanie.
  – elastyczności.
  – odporności na wodę, ogień, promieniowanie UV, sole, kwasy, zasady i inne czynniki.
 • Niskie opory przepływu dzięki gładkości powierzchni tego produktu pozwalają na stosowanie go do tłoczenia mediów w tym płynów lub powietrza także w podziemnych wyrobiskach górniczych do wykonywania lutni.
 • Tkaniny powlekane oferujemy w postaci:
  – rękawów
  – taśm
 • Możliwość zadrukowania
 • Tkaniny powlekane mogą być zgrzewane, szyte lub klejone
 • Ewentualne zabrudzenia łatwo zmywać wodą w temp. do 40°C.
 • Produkt nie zawiera klejów, rozcieńczalników, metali ciężkich, jest wodoodporny i nadaje się do recyclingu.
 • Produkt może być wprowadzany do obrotu – w tym stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – na podstawie uzyskanego przez Producenta Certyfikatu na znak bezpieczeństwa B wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną.
 • Wyroby posiadają również Deklarację Zgodności Producenta, a także świadectwo jakości potwierdzające jakość i właściwości produktu.
 • Tkaniny wentylacyjne przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem spełniają wymagane warunki techniczne i użytkowe w szczególności określone w aktach prawnych[1].

Zastosowanie

Górnictwo

 • Do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w strefach zagrożonych wybuchem, pożarem, w szczególności przy pracach związanych z uszczelnianiem, wentylacją, przegrodami i kanałami wentylacyjnymi.
 • Tkanina lutniowa, wentylacyjna, włóknina powlekana, folia lub włóknina podsadzkowa, folia wentylacyjna, tkanina ognioodporna i antystatyczna, folie górnicze, wykonywanie tam, przegród i przesłon wentylacyjnych i zaporowych uszczelniających, wykładanie ociosów w celach izolacyjnych, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Elektronika i Technika

 • Tkanina powlekana o właściwościach antystatycznych dedykowana jest w szczególności, do pakowania urządzeń elektronicznych i ich elementów lub elektroniki motoryzacyjnej.
 • Tkaniny powlekane niepalną warstwą polimerową mogą być stosowane w szczególności jako kurtyny do wyznaczania stref zagrożenia pożarowego, prowadzenia prac remontowych, spawalniczych, a także do zabezpieczenia (osłonięcia) rusztowań wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Przemysł budowlany

 • Tkaniny powlekane o właściwościach niepalnych mogą być stosowane do ochrony konstrukcji dachu jak również izolacji przed wilgocią. Folia paroizolacyjna powlekana trójwarstwowa jest niezwykle wytrzymała może być stosowana w budownictwie do wspomagania izolacji i jej podtrzymywania. Stanowi również izolację i zabezpieczenie przed wiatrem i hałasem.
 • Folie i tkaniny dachowe, folie i tkaniny powlekane podsadzkowe, warstwy paroprzepuszczalne w pokryciach dachowych i konstrukcjach ścian, folie i tkaniny powlekane izolacyjne…
 • Wygradzanie miejsc prowadzenia robót zagrożonych pożarem lub wybuchem (zakłady chemiczne, stacje benzynowe, paliwowe itp.).

Przemysł motoryzacyjny, meblarski

 • Tkaniny i włókniny powlekane substancją polimerową o właściwościach niepalnych lub antystatycznych mogą być stosowane jako elementy tapicerskie, wykańczania wnętrz pojazdów, wykładziny, powłoki okryciowe lub plandeki, do wykładania kontenerów zabezpieczających produkty przemysłu motoryzacyjnego lub elektroniki motoryzacyjnej.

Przemysł poligraficzny

 • Materiały laminowane i powlekane.

Przemysł rolno-spożywczy

 • Zastosowanie w branży pieczarkarskiej, maty do podłoża pod uprawę pieczarek, osłony szklarniowe

Opakowania

 • Do produkcji rękawów i worków, w tym również typu big – bag, a także do zabezpieczeń ochronnych lub jako materiał opakowaniowy.

Parametry techniczne

Wyniki badań niepalności, właściwości antystatycznych i toksyczności

 • Szerokość tkanin i włóknin powlekanych: 150–200 cm, z możliwością konfekcjonowania np. na dowolne szerokości: 50, 100, 120, 150, 165 cm
 • Grubość włóknin powlekanych: 0,2–1 mm
 • Długość tkaniny i ciężar rolki – wg uzgodnienia z Odbiorcą
 • Rezystancja powierzchniowa: uzgodniona z Odbiorcą, w zależności od przeznaczenia produktu
 • Rezystancja powierzchniowa dla wyrobów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub w podziemnych wyrobiskach górniczych: <109 Ω
 • Indeks tlenowy > 28%, czas palenia i żarzenia: 0 s

[1] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., prawo geologiczne i górnicze, Dz.U.2011, nr 163, poz. 981; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2006, nr 124, poz. 863; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U.2002.139.1169, ze zm., Dz.U.2010, nr 126, poz. 855, w szczególności § 216 u. 1, § 360.